Įdomios tapybos pamokos internetu

Pagimdžiau vaikutį, taip pat su meno projektais dalyvavau Čekijoje ir Abu Dhabi, JAE. Gaila, tačiau tapybos pamokoms laiko lieka vis mažiau. Tad kilo mintis sukurti tapybos pamokas internetu. Įsigykite mano sukurtą tapybos rinkinį » – Jums atsiųsiu visas tapybai reikalingas priemones ir prisijungimą prie video tapybos pamokų. Į tapybos pasaulį Jus nuvesiu už rankos: prisijungę prie mano parengtų video pamokų, tapybos paslapčių mokysitės žingsnelis po žingsnelio. Mokymams parengiau skirtingų temų eskizus. Eskizai perkelti ant kokybiško storo popieriaus – nutapytus paveikslus bus lengva įsirėminti.

Tapybos kursai

Kaip mokysimės ir ko išmoksime

Jauki studija

Tapybos kursai vyksta mano studijoje. Grupes sudaro daugiausia 6-7 studentai - pamokos metu prieinu ne kartą: tapydami jausitės lyg turėdami asmeninį trenerį. Studijoje naudojama tik profesionali, nauja įranga ir priemonės: patogūs molbertai, kokybiškos drobės su porėmiu, akriliniai dažai, teptukai.

Kaip tapysime?

Pradžioje susipažinsite su modernia daiktų ir augalų kompozicija. Išsirinkę kompozicijos fragmentą, jį eskizuosite naudodami įvairias priemones: pieštukus, flomasterius, tušą - taip išmoksite komponavimo pagrindų. Vėliau geriausią savo eskizą perkelsite ant drobės ir tapysite paties sumaišytais spalvų deriniais. Vieno kurso rezultatas - paveikslas.

Trukmė

Vieno kurso trukmė - mėnuo. Pamokos vyksta 2 kartus savaitėje, vienos pamokos trukmė - 3 akademinės valandos. Formuojamos dvi grupės: pradedančiųjų (nelankiusių mano vedamų kursų) ir pažengusiųjų.

Tapybos kursuose sužinosite

Agnės Kišonaitės tapybos kursai

Mokytis tapyti gali visi, čia nereikia ‘ypatingos menininko gyslelės’ ar manymo, kad niekada nemokėsiu piešti, man tai neduota. Vienintelis reikalavimas - noras kurti, po to lieka tik žinios, kaip įgyvendinti sumanymą. Būtent šias žinias, įkvėpimo ir pagalbos kiekviename kūrimo etape sulauksite iš manęs. Kursuose tikrai nejausite gėdos, kad kažko nemokate, smagiai ir prasmingai praleisite laiką.

Kursų metodika sugalvota remiantis mano darbine patirtimi ir praktika ją perduodant kitiems. Tai visiška priešingybė standartiniam dailės mokymui - neseksime nusistovėjusia dailės mokyklų, akademijos mokymo metodika, kai tapybos užsiėmimuose dirbama su pasenusiomis ir neįdomiomis kompozicijomis, o susikaupusių darbų ant popieriaus dėl neįdomios tematikos nėra kur dėti. Mano tapybos kursai išsiskiria modernumu ir yra skirti pradedantiesiems bei kiek mokantiems piešti ar tapyti, tačiau norintiems pagilinti praktinius įgūdžius, išmokti skirtingo braižo, tapymo ant drobės subtilybių. Kadangi grupę sudarys daugiausia 7 mokiniai, kiekvienam jų galėsiu skirti pakankamai dėmesio ir pateikti individualią tapybos užduotį. Mokydamiesi grupėje ir matydami kolegų darbus galėsite palyginti skirtingus rezultatus, taip daugiau sužinosite apie skirtingus tapymo būdus, kompozicijos ypatumus, spalvinę raišką.

Studijų metu suteikiamos priemonės, tokias pat priemones naudoja ir profesionalūs dailininkai. Vieno kurso, trunkančio mėnesį darbo rezultatas - studento nutapytas paveikslas. Taigi, kursuose ne tik mokysitės, tačiau gana greitai galėsite pasidžiaugti ir mokslo vaisiais - sukursite meno kūrinį, kuris taps puikia interjero detale ar dovana draugui. Užsiėmimų metu išmoksite: - eskizuoti, - komponuoti tiek ant popieriaus, tiek ant drobės, - tapyti akrilu ant drobės.

Kiekvienas mokslų mėnuo prasideda nauja, vis sudėtingesne daiktų ir augalų kompozicija. Mėnesio darbo rezultatas: nutapytas vis sudėtingesnis paveikslas, matosi progresas.

Agnės Kišonaitės eskizas

Eskizas - nesudėtingas, laisvas bei greitai nupiešiamas piešinėlis idėjai užfiksuoti ar geriausiai paveikslo kompozicijai atrasti. Mokslus pradėsime nuo eskizavimo - piešdami eskizus lavinsite ranką gražesnei, laisvesnei bei charakteringai linijai nubrėžti. Vėliau tai panaudosite būsimajame tapybos darbe.

Eskizo piešimui išmėginsite skirtingas priemones, aptarsime skirtingų linijų charakteristikas. Aiškinsimės, kuri priemonė kiekvienam kursų dalyviui paklūsta geriausiai, kur ją patogiausia panaudoti.

Agnė Kišonaitė kompozicija

Kompozicija - tai elementų išdėstymo tvarka piešinyje, kūrinio objektų ryšys tarpusavyje. Piešdami eskizus, aiškinsimės komponavimo taisykles. Kursų metu piešite skirtingus to paties vaizdo variantus, ieškosite išraiškingiausio, harmoningiausio ir įdomiausio vaizdo būsimam tapybos darbui. Vėliau mokysitės, kaip tiksliai perkelti tą pačią kompoziciją iš eskizo ant drobės.

Taip pat aptarsime garsių dailininkų komponavimo principus, išgirsite apie aukso pjūvio proporcijų naudojimą piešiniuose.

Agnė Kišonaitė spalvotyra

Spalvotyra - tai spalvų maišymo ir derinimo principai, spalvinė raiška.

Užsiėmimų metu visų pirma papasakosiu apie spalvas, atspalvius, spalvinius derinius, šviesos įtaką jiems. Tuomet imsimės praktikos: maišysite ir mėginsite išgauti reikalingas bei norimas spalvas, žiūrėdami į augalų ir daiktų kompoziciją atkartosite spalvinius derinius ant drobės. Taip pat išmokysiu derinti spalvas ir įvesti menamų atspalvių į kuriamą tapybos darbą tam, kad kiekvieno studento darbas taptų unikalus ir nesikartojantis.

Agnė Kišonaitė tapyba

Tapyba - spalvų derinių ir savitos išraiškos vaizdavimas. Tapyti pradėsime mažais etiudais ant popieriaus. Išmėginsime skirtingas technikas bei spalvų dengimo būdus. Tik tada, išsirinkę Jums labiausiai tinkamą ir patinkančią tapymo manierą - imsimės drobės.

Tapybos kursus veda dailininkė Agnė Kišonaitė

Menininkė Agnė Kišonaitė
Agnė Kišonaitė
„Agnės Kišonaitės tapyba visiškai neatitinka tradicinės lietuvių tapybos supratimo, kaip pati Agnė – tapytojos. Pagal nusistovėjusį Lietuvos dailės kanoną, tapytoja turėtų beatodairiškai pasikliauti intuicija, nenoru šio pasaulio fenomenus pažinti intelektualiai, o atsiduotų ekspresyviai tapybos raiškai, kuomet išsiveržtų nevalingos emocijos, užslopinti geismai, fobijos, sapnai, troškimai. O tapytoja/s turėtų ignoruoti šio, žemiškojo, pasaulio gėrybes, malonumus ir visiškai atsiduotų nepažinios vidujybės kūrybiškumui.“
R. Rachlevičiūtė, ištrauka iš anotacijos parodai „Raudona ne mėlyna“.

2001 - 2009 metais Vilniaus dailės akademijoje įgijau tris diplomus: interjero dizaino ir grafinio dizaino bakalauro bei vizualiojo dizaino magistro. Taip pat mokiausi Lilyje (Prancūzija).
2010 metais pradėjau aktyviai tapyti. Esu surengusi keturias personalines parodas:
- „33“, 2016 m. Vilniuje;
- „Grožio papildai“, 2013 m. Vilniuje;
- „Raudona ne mėlyna“, 2012 m. Vilniuje;
- „Raudona ne mėlyna“, 2012 m. Klaipėdoje.
Taip pat dalyvavau daugiau nei 30 tapybos parodų Lietuvoje ir užsienyje.

Be tapybos, kuri yra mano pagrindinė veikla, taip pat kuriu meno instaliacijas ir objektus:
- „Lūpdažių bokštas“ Honkonge;
- „Šiuolaikinė lietuvaitė“;
- Tapyba ant kėdžių;
- Kilimai su AgneArt paveikslais;
- „Lūpdažis milžinas“;
- „Stiklo pūtimas“;
- Meno instaliacija „Pripūstos lūpos“.

Prisijunk, bus tikrai įdomu!
» Tapybos kursai internetu

Gyvi tapybos kursai kol kas nevyks

Kviečiu išbandyti mano sukurtus » internetinius tapybos kursus